Spørsmål om Aimy?

Se svar på ofte stilte spørsmål om hvordan Aimy fungerer.

Hvor lang tid tar det å implementere Aimy?

Aimy implementeres i to trinn:

  1. I det første trinnet analyseres historisk data fra alle relevante butikksystemer, og de første prediksjonene utarbeides. Hvor lang tid dette arbeidet tar avhenger av hvor mange varehus dere har, historisk datamengde og kompleksitet, anslagsvis 1-2 uker.
  2. Deretter settes det opp forbindelser med butikksystemene gjennom API-er, slik at ny data kan mottas hver natt. All data flettes, analyseres og tilpasses. Dette arbeidet tar anslagsvis 1-4 uker å gjennomføre.

Hvor fort kan jeg forvente resultater?

Med en gang Aimy er satt i produksjon vil prediksjonene og skiftanbefalingene for de neste 15 månedene være på plass, gitt av historiske data har vært tilgjengelige i oppsettet. Uten historisk data trenger Aimy litt tid til å samle data og finne ut av trender. Når anbefalingene er på plass er det opp til deg å følge dem og nyte godt av resultatene.

Må vi bytte ut våre gamle butikksystemer?

Nei, Aimy er et verdiøkende supplement til deres eksisterende systemer. Aimy samler all den verdifulle datahistorikken dere har, så det blir faktisk færre systemer å forholde seg til.

Hvor stor bør bedriften vår være for å få nytte av Aimy?

Jo flere ansatte dere har som jobber samtidig, jo mer verdifull vil Aimy være for dere. Og med sesongvarianter øker verdien ytterligere. Butikker med syv eller flere ansatte på jobb samtidig vil få svært stor verdi av Aimys anbefalinger. Det samme gjelder antall butikker; jo flere butikker jo mer verdi har Aimy å tilby.

Vi har allerede et planleggingssystem, hvorfor trenger vi dere?

Dere har sannsynligvis ikke et planleggingssystem som faktisk kommer med anbefalinger for hvor mange ansatte dere må være på jobb per avdeling per time 15 måneder frem i tid. Dagens planleggingssystemer tar heller ikke høyde for alle variabler som kan påvirke fremtidige resultater. Derfor trenger dere Aimy!

Hva koster Aimy?

Ettersom det er nødvendig å koble Aimy opp mot eksisterende kildesystemer, kommer Aimy med en pris på oppsett. Pris på oppsettet varierer fra kunde til kunde, så vi kan derfor ikke oppgi en universell pris på dette. Videre er Aimy en abonnementstjeneste med en månedlig lisens som avhenger av hvor mange butikker dere har. Men en ting er sikkert, prisen er kun en liten brøkdel av det dere kan tjene inn på økt kundetilfredshet, sparte arbeidstimer og sparte administrative kostnader.

Hva krever det av oss å kjøpe Aimy?

Aimy trenger tilgang til historisk data, og for å få det til trenger vi å snakke med noen i IT-avdelingen deres. Dette gjelder også når vi setter opp API-forbindelsene. Når dette er på plass er det bare å ta Aimy i bruk. For å få mest mulig verdi av Aimy er det hensiktsmessig å lære opp butikksjefene og andre relevante personer i butikkjeden som skal bruke systemet. Vi har lang erfaring fra bransjen og bistår gjerne med opplæring av Aimy om ønskelig. Når det er sagt så har vi i Aimys brukergrensesnitt lagt vekt på at funksjonene skal være selvforklarende.

Jeg vil vite mer!

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi kontakt med deg for en hyggelig og uformell prat om hvordan vi kan spille bedriften din god.