Din personlige AI-assistent

Aimy er et brukervennlig beslutningsverktøy for deg som jobber som varehussjef.

Smart butikkdrift og optimal bemanning

Aimy hjelper deg med smart butikkdrift og optimal bemanningsplanlegging ved hjelp av kunstig intelligens. Aimy er et verktøy som gir deg optimaliserte bemanningsplaner 15 måneder frem i tid.

Aimy bruker kunstig intelligens på butikkinformasjon for å finne den optimale bemanningen.

Optimal bemanning på sekunder

Aimy er et beslutningsverktøy basert på AI-teknologi som optimaliserer workforce management-systemer med bemanningsanbefalinger på sekunder. Aimy er et skybasert system tilgjengelig på alle enheter. Med Aimy kan du derfor jobbe effektivt med bemanningsplanlegging hvor som helst du har tilgang på internett. Dette sparer deg for mye administrativt arbeid som du kan bruke på andre viktige kjerneområder innenfor den daglige butikkdriften.

Aimy sørger for

Mindre administrativt arbeid

Sparte lønnskostnader

Økt omsetning

Mindre gjennomtrekk av ansatte

Gode kundeopplevelser

Treffsikkerhet på over 95%

Aimy ble utviklet fordi vi så at mange kjedebutikker sparte seg i hjel ved å kutte i bemanning. I kritiske perioder er det enkleste å kutte i bemanning, men underbemanning fører ofte til tap av omsetning. Dersom det er for få ansatte på jobb i forhold til kundebesøk kan det føre til at butikken går glipp av potensielle salg. Kunder går ofte ikke tilbake til en butikk hvor de har opplevd fraværende eller dårlig kundeservice. Med optimal bemanning fra Aimy sørger du for gode kundeopplevelser og at kundene dine kommer tilbake.

Basert på informasjon fra systemer som BI, kasse og kundeteller viser Aimy deg hvor mange ansatte som bør være på jobb til enhver tid i forhold til forventet antall kundebesøk. På dager hvor Aimy forventer mindre pågang sørger hun også for at du har riktig antall ansatte på jobb slik at du holder deg innenfor budsjetterte lønnskostnader. Å vite hvor mange besøkende du får de neste månedene er det viktigste grunnlaget for god planlegging. Aimy kan vise til en treffsikkerhet på over 95% på kundebesøk.

Aimy

Aimy spiller deg god

Ved å analysere enorme mengder data fra dine butikksystemer og andre faktorer som værvarsel og planlagte kampanjedager forteller Aimy deg hvor mange ansatte som bør være på jobb for å optimalisere salget.

Teknologien er avansert, men verktøyet er enkelt å forstå. Vi henter driftsdata fra forskjellige systemer via API-er for å kommunisere med systemenes skytjenester. Deretter bruker vi kunstig intelligens på informasjonen for å finne den optimale bemanningen.

Resultatet er din egen personlige AI-assistent som "husker" viktig historikk for deg. Aimy unnagjør det tidkrevende historikkarbeidet på millisekunder slik at du får frigjort tid til det du liker best; å drive butikk.

"Aimy vil gjøre det enkelt for butikksjefer uten IT-ferdigheter å planlegge optimalt når det kommer til bemanning hele 15 måneder frem i tid"

Sander Ripman Seim, CEO

Aimy er et kraftig og brukervennlig hjelpemiddel utviklet for å forbedre ressursbruk, effektivitet og inntjening ved å gi automatisk beslutningsstøtte til butikksjefer som jobber i større kjeder.

Snakk med oss i dag

Hvordan Aimy fungerer

Basert på data hentet fra relevante systemer viser Aimy grafiske presentasjoner av forventet antall kundebesøk, gjeldende skiftplan fra workforce management-systemet og beregnede prognoser om å legge til eller fjerne et skift. Basert på forventet kundepågang estimerer Aimy hvor mye du vil få i fortjeneste ved å legge til et skift, eller hvor mye du vil spare i lønnskostnader ved å fjerne et skift.

Aimy viser anbefalinger brutt ned per avdeling per varehus, helt ned på timenivå. Du kan se anbefalinger per måned og per uke. Anbefalingene fra Aimy oppdateres hver natt i henhold til skiftplanene i workforce management-systemet. Aimy gir deg anbefalinger 15 måneder frem i tid, med hyppige oppdateringer basert på trendene i markedet, så du kan føle deg trygg på bemanningsplanene dine.

Se hva Aimy kan gjøre for deg. Kontakt oss i dag.

Vi jobber med butikkjeder hvor vi er overbevist om at Aimy vil gi et betraktelig verdibidrag. Vi tilbyr derfor gratis konsultasjon så både vi og dere er sikre på at det er en god match.