Varehandelen i sterk endring

Vi opplevde et sterkt ønske fra varehandelbransjen om å utvikle en tjeneste som kombinerer data og kunstig intelligens for å predikere fremtidig ressursbruk.

AI-teknologi et stort steg i riktig retning

Varehandelen har vært i sterk endring over de siste årene. De fysiske butikkene har stagnert i takt med at nye nettbaserte butikker har kommet til. Aldri før har korrekt bemanning vært viktigere. Det er kritisk at de fysiske butikkene fornyer seg i takt med de enorme mulighetene for nettbasert handel. Optimal bemanning ved hjelp av kunstig intelligens er et stort steg i riktig retning. Teknologien forventes å være den nye standarden for fysiske butikker innen få år på lik linje med kassesystem, kundeteller og workforce management-system.

"Målet vårt er å bidra til mer treffsikker bemanningsplanlegging som vil øke konverteringsraten, inntjening og effektivitet"

Sander Ripman Seim, CEO 

Veksten i netthandel har i stor grad fått skylden for at stadig flere fysiske butikker har vært nødt til å legge ned. Vi kommer selv fra bransjen og vet at denne fremstillingen ikke er så enkel. I mange år har detaljhandelen hatt mulighet til å tjene gode penger uten at det nødvendigvis har vært på grunn av god kundeservice.

De besøkende forventer gode kundeopplevelser når de kommer innom butikkdøren din, noe som har blitt tatt altfor lett på i detaljhandelen. Som et resultat av storoffensiven fra netthandel stiller kundene nå langt høyere forventinger til kundeservice i de fysiske butikkene.

Ved hjelp av en ny kombinasjon av driftsdata, maskinlæring og prediksjonsmodeller gir Aimy deg et bedre beslutningsgrunnlag for hvor mange ansatte som bør være på jobb for å opprettholde servicenivået kundene dine forventer.

Sett sammen det perfekte teamet

Vet du hvilke medarbeidere som bør jobbe sammen for å øke omsetningen? Aimy kan også hjelpe deg med å optimalisere bemanningen med tanke på salgsprestasjoner. Hun kan måle kvalitet og ytelse hos de ansatte slik at du kan gjøre gode vurderinger basert på fakta når du skal sette sammen det perfekte teamet av medarbeidere.

I større varehus er de ansatte gjerne spesialister på forskjellige produktområder. Undersøkelser innen detaljhandel viser 10-20% forskjell i prestasjon mellom de ansatte generelt. I segment som kan omtales som kunnskapskrevende ser vi derimot at det kan være opp mot 43% forskjell i prestasjon mellom de mestselgende og de lavest selgende medarbeiderne. Vår teknologi vil i langt større grad fastslå hvordan den enkelte medarbeider presterer i forskjellige fagområder og hvordan de presterer i forskjellige skift og team. 

Ved å sette søkelys på medarbeidernes styrker, og ikke svakheter, bidrar Aimy til å optimalisere bemanningen på individ- og teamnivå for å øke omsetningen.

Spar tid og penger med Aimy

Presset på butikksjefer i dag er langt større enn det var tidligere. Ansvarsområdene har vokst betraktelig i løpet av de siste årene. Bemanningsplanlegging er en viktig del av en butikksjefs ansvarsområde. Butikksjefer har ofte gode, men komplekse systemer for planlegging av bemanning. Det er tidkrevende å sammenligne de enorme datamengdene opp mot hverandre for å lage optimaliserte skiftplaner.   

Med Aimy sparer du tid. Hun samler all informasjon for deg, slik at du kan bruke tiden du sparer på andre viktige kjerneområder som produkter og kunder.

Aimy sparer deg ikke bare for tid, hun sparer deg også for penger. Målet til Aimy er å forutse hvor mange ansatte som bør være på jobb til enhver tid. Når butikkene kjører kampanjer blir det som regel satt inn ekstra bemanning. I periodene før og etter bommes det oftere på, som når kundene kommer tilbake for å bytte kampanjevarene.

Det er ikke alltid et spørsmål om å bruke mer eller mindre kostnader på de ansatte, men å allokere dem riktig. Aimy viser deg forventet antall kundebesøk. Hun sørger for at du alltid har riktig antall ansatte på jobb slik at du og dine ansatte kan håndtere forventet kundepågang på en god måte.

"Vi hadde behov for et verktøy for effektiv bemanningsplanlegging. Enten kunne vi investere mye tid i å analysere tall selv, eller benytte oss av teknologien til Aimy" 

Johan Ljung, forretningsutvikler XXL

Se hva Aimy kan gjøre for deg. Kontakt oss i dag.

Vi jobber med butikkjeder hvor vi er overbevist om at Aimy vil gi et betraktelig verdibidrag. Vi tilbyr derfor gratis konsultasjon så både vi og dere er sikre på at det er en god match.